Malaysia Painter Pelukis Malaysia Pelukis painting Malaysia Painter Malaysia art competition

Home | Laman Seni Putrajaya 11-12 February 2006 | 11th Solo Art Exhibition: Galeri Seni Maya | laman seni putajaya 2 | laman seni putrajaya 3 | mail art call

Laman Seni Putrajaya 11-12 February 2006

Street Painting: Laman Seni Putrajaya
xxxxaksisuzzptg.jpg
11 - 12 February 2006

 
SAYA mengambil kesempatan di sini bagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Balai Seni Lukis Negara kerana menjemput saya untuk sama-sama menjayakan Laman Seni Putrajaya bagi mengisi slot 'STREET PAINTING' pada 11 dan 12 Februari lalu. Juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat (pelukis) yang sama-sama membantu dan semua pengunjung yang terlibat bagi menyiapkan karya tersebut. Terima kasih.
- suzlee ibrahim

x1xprepare.jpg

x1xprepare4.jpg

x2xstart1.jpg

x2start3.jpg

x2xstart2.jpg

x2xstart5b.jpg

x2xstart6.jpg

x2xstartanakmona.jpg

x2xstartbatik4.jpg

x2xstartbatik.jpg

x2xstartbudak11.jpg

x2xstartbudak76.jpg

x2xstartbudak91.jpg

x2xstartbudakecik.jpg

x2xstartbudakramai.jpg

x2xstartfamili9.jpg

x2xstartsarjana2.jpg

xxxzanitansani.jpg
Laman Seni Putrajaya , 11 Februari 2006
 

xxxdsc07706girl.jpg

xxxdsc07708g.jpg

x2xstartfotografer.jpg

x2xstartguard.jpg

x2xstartindiaman.jpg

x2xstartkerusi.jpg

x2xstartmakorg.jpg

x2xstartmuda5.jpg

x2xstartranmaix.jpg

xaksibudakc5.jpg

xaksibudakcop2.jpg

xaksibudakcop.jpg

xaksibudakk9.jpg

xxxptgxguard.jpg

xaksibudaknbapak.jpg

MORE PICTURES PLEASE CLICK HERE